DSCF5920  

今天是2012的最後一天

雖然我自己覺得這一年過得亂七八糟
但是,我們 LUCKY7一整年都頭好壯壯的


我最愛的虎斑幫幫們 

 

 

LULU、咪歐歐

DSCF9043

 

 

 LULU、虎虎

DSCF6542

 

LUNA

DSCF8654  

 

咪歐歐

DSCF7887  

 

胖虎虎

DSCF6577  

 

 

我們家的老大

DSCF5350  

 


還有女老大→六六大哥

DSCF8395  

 

 

 


依然烏黑亮麗的黑豬


DSCF8130

 

 

 

年紀最小的發發  

DSCF6412  

 

在這2012的最後一天

我還是 好喜歡 好喜歡 好喜歡 你們

 

全站熱搜

小鹿 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()